Naša firma zásobuje pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a ostatným tovarom podľa ponúkaného sortimentu regióny: Zvolen, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.

Objednávky prijímame telefonicky v deň rozvozu tovaru od 07.00 hod. do 08.30 hod., alebo v deň pred plánovaným rozvozom do 15.30 hod. Po 15.30 hod môžete svoju objednávku nadiktovať na telefonický záznamník - č.tel. 045/6921708, zaslaním sms správy na tel.číslo 0915 805 675, alebo zaslaním mailu na adresu [email protected]

Pokiaľ sa chcete zaregistrovať ako náš odberateľ je potrebé predložiť: kópiu živnostenského listu, povolenie z colného úradu a uviesť názov Vašej prevádzky, miesto vykládky tovaru a telefonický kontakt.

Minimálny odber tovaru v hodnote 50,-EUR bez DPH, platba v hotovosti.

 

Rozvozný plán

Zásobovanie regiónov: Žiar nad Hronom, Kremnica, Hliník nad Hronom - pondelok, streda, piatok
Banská Štiavnica - od pondelka do štvrtku

Zásobovanie regiónov: Nová Baňa, Žarnovica, Antol. Prenčov - utorok - štvrtok

Zásobovanie regiónov: Štiavnické Bane, Počúvadlo - utorok

Zásobovanie regiónov: Vyhne, Zvolen, Krupina - štvrtok